Další ročník soutěže pro rok 2022 bude v průběhu roku oznámen

o soutěži

Soutěž Talenty pro firmy (T-profi) je zaměřena na podporu a popularizaci techniky a technických profesí u dětí a mládeže. Účastníci soutěže si otestují svoji zručnost, digitální znalosti, schopnosti komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými.

Letošní ročník je již šestým v řadě a poprvé zcela v novém kabátě – ONLINE kabátě!

Soutěž je realizována Jihočeskou hospodářskou komorou ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.. Letošní ročník nabízí opět přeshraniční spolupráci se školou z Haslachu – Technische Fachschule Haslach, a to díky financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (č.p. KPF-01-200).

Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.

 • Zábavně představit dětem techniku jako perspektivní a zajímavý obor
 • Podpora týmové práce a vzájemné komunikace žáků, odborníků a pedagogů
 • Praktické využití získaných znalostí ze školy
 • Posilování prestiže technických profesí mezi žáky a rodiči
 • Odborná soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, kteří jsou koučováni svými kapitány – odborníky z firem a v nominovaných týmech společně plní zadané úkoly
 • Celkem soutěží 12 týmů, z toho dva rakouské, každý tým se skládá z tří žáků ZŠ a tří žáků SŠ a každé soutěžní družstvo musí zapojit jednu dívku.
 • A co je cílem letos? Každý tým obdrží zadání – vytvořit krátký animovaný film, a to od sestavení rekvizit, jejich rozpohybování, animací a zvukových efektů. Vše pak bude nutné odprezentovat před odbornou porotou, která vybere vítěze, jenž bude slavnostně oznámen ve virtuální realitě.
 • Vítězem se stane také ten tým, který dostane nejvíce hlasů od veřejnosti.
 • Z jednoho e-mailu lze hlasovat pouze jednou.
Poslední ročník

Poslední ročník soutěže se konal na jaře roku 2021, kdy mezi sebou poměřilo síly 12 týmů, jejichž cílem bylo sestavit funkční zařízení, které museli následně rozpohybovat a naanimovat, naprogramovat pomocí bbc microbitu a vytvořit krátký animovaný film na téma Cílová stanice vesmír. Své výsledky museli odprezentovat před odbornou porotou, jejíž verdikt se dozvěděli na slavnostním vyhlášení ve virtuální realitě.

Úvodní video

Videa partnerů

Úvodní video

Videa partnerů

Kontakt
Jihočeská hospodářská komora

Husova 9, 370 01 České Budějovice
IČ: 48208248, ID: r6facfh

Barbora Sejková
+420 702 268 188

Copyright © 2021 Jihočeská hospodářská komora.
Web vytvořil Virtual Lab, s.r.o.

Copyright © 2021 Jihočeská hospodářská komora. Web vytvořil Virtual Lab, s.r.o.

ÜBER DEN WETTBEWERB

Der Wettbewerb „Talente für Unternehmen“ (T-profi) zielt darauf ab, das Interesse von Kindern und Jugendlichen an technologischen und technischen Berufen zu fördern und sie damit vertraut zu machen. Die Teilnehmer des Wettbewerbs testen ihre Fähigkeiten, ihr digitales Wissen und ihre Kommunikationsfähigkeiten im Wettstreit mit Gleichaltrigen, aber auch mit Erwachsenen.

Der Wettbewerb in diesem Jahr ist der sechste in Folge und findet in einem völlig neuen Format statt, im ONLINE-Format!

Er wird von der Südböhmischen Handelskammer in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. – Südböhmische Gesellschaft für Personalentwicklung – veranstaltet. Auch in diesem Jahr wird dank der Finanzierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Technischen Fachschule aus Haslach angeboten.

Über den Wettbewerb haben die Schirmherrschaft Gouverneur der Region Südböhmen MUDr. Martin Kuba und Bürgermeister der Stadt České Budějovice Ing. Jiří Svoboda übernommen.

Informationen.pdf

Sehen Sie sich alle Videos nacheinander an, entweder in der virtuellen Welt, wohin Sie sich laut unten angegebener Anleitung verbinden können oder auf diesen Seiten im Videobereich. Videos mit deutschem Untertitel finden Sie auch auf unserem Youtube Kanal.

Stimmen Sie für Ihren Favoriten hier ab. – Abstimmung wurde beendet

Sie können nur einmal pro E-Mail abstimmen.

17. Juni wird ein Streaming-Finale stattfinden, zu dem Sie sich verbinden können und dann erfahren, wer gewonnen hat. Finale- Übertragung können Sie direkt in der virtuellen Realität oder auf unserem Youtube Stream verfolgen.

Die Grundidee des diesjährigen Wettbewerbs Talenten für Unternehmen (T-profi) ist außer anderen die Popularisierung von modernen Technologien und hauptsächlich VIRTUELLE REALITÄT (VR). Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, Ihnen VR mit dem tschechischen Software NeosVR näher zu bringen.

„NeosVR ist ein Metaversion für das Unbekannte! Es ist eines der vielseitigsten und funktionsreichsten Metaversionen für virtuelle Realität der Welt, es wurde so designet, damit es immer eine neue interessante oder nützliche Tätigkeit in Sozialraum findet.“ – NeosVR

Wir haben uns für NeosVR entschieden, weil es vor allem eine Verbindung mit VR Headsets und auch von Ihrem Computerbildschirm ermöglicht.

Die virtuelle Umgebung wird zu 2 Zwecken dienen.

 1. Galerie der Ergebnisse einzelnen Teams.
  In der virtuellen Welt können Sie die vorbereitete Galerie durchgehen, wo die Videos des Wettbewerbsteilnehmers gespeichert werden. Nachträglich können Sie auf der Webseite Ihre Stimme für Ihren Favoriten abgeben.
 1. Offizielle Verkündigung
  Jeder kann sich anmelden und die Aktion direkt in VR Welt beginnen. Für alle, die sich nicht über virtuellen Welt nicht verbinden wollen, haben wir noch eine Möglichkeit es direkt auf Stream an Twitch oder Youtube zu verfolgen.

Links: