Talenty
pro
firmy

Do vyhlášení zbývá

Dní
Hodin
Minut
Sekund
o soutěži

Soutěž Talenty pro firmy (T-profi) je zaměřena na podporu a popularizaci techniky a technických profesí u dětí a mládeže. Účastníci soutěže si otestují svoji zručnost, digitální znalosti, schopnosti komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými.

Letošní ročník je již šestým v řadě a poprvé zcela v novém kabátě – ONLINE kabátě!

Soutěž je realizována Jihočeskou hospodářskou komorou ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.. Letošní ročník nabízí opět přeshraniční spolupráci se školou z Haslachu – Technische Fachschule Haslach, a to díky financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (č.p. KPF-01-200).

Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.

 • Zábavně představit dětem techniku jako perspektivní a zajímavý obor
 • Podpora týmové práce a vzájemné komunikace žáků, odborníků a pedagogů
 • Praktické využití získaných znalostí ze školy
 • Posilování prestiže technických profesí mezi žáky a rodiči
 • Odborná soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, kteří jsou koučováni svými kapitány – odborníky z firem a v nominovaných týmech společně plní zadané úkoly
 • Celkem soutěží 12 týmů, z toho dva rakouské, každý tým se skládá z tří žáků ZŠ a tří žáků SŠ a každé soutěžní družstvo musí zapojit jednu dívku.
 • A co je cílem letos? Každý tým obdrží zadání – vytvořit krátký animovaný film, a to od sestavení rekvizit, jejich rozpohybování, animací a zvukových efektů. Vše pak bude nutné odprezentovat před odbornou porotou, která vybere vítěze, jenž bude slavnostně oznámen ve virtuální realitě.
 • Vítězem se stane také ten tým, který dostane nejvíce hlasů od veřejnosti.
 • Z jednoho e-mailu lze hlasovat pouze jednou.
Videa

Pusťte si videa jednotlivých soutěžních týmů a hlasujte pro svého favorita! Vyhlášení vítězů proběhne 17. 6. 2021 ve virtuální realitě.

Úvodní video

Videa partnerů

Úvodní video

Videa partnerů

Virtuální svět

Myšlenkou letošního ročníku soutěže Talenty pro firmy (T-profi) je mimo jiné i popularizace moderních technologií a hlavně VIRTUÁLNÍ REALITY (VR)Proto jsme se rozhodli Vám VR přiblížit a to pomocí českého softwaru NeosVR.

„NeosVR je metaverse navržen pro neznámo! Je jedním z nejvíce všestranných a na funkce bohatých metaversů pro virtuální realitu na světě, designován tak, aby vždy našel novou zajímavou nebo užitečnou činnost v sociálním prostředí.“ – NeosVR

NeosVR jsme vybrali, hlavně protože umožňuje připojení uživatelů s VR headsety i z obrazovky svého počítače.

Virtuální prostředí bude sloužit ke 2 účelům.

 1. Galerie výstupů jednotlivých týmů
  Ve virtuálním světě se budete moci procházet připravenou galerií, kde budou nahrána video účastníků soutěže. Následně můžete na webových stránkách hlasovat pro vašeho favorita.
 2. Oficiální vyhlášení
  Kdokoliv se můžu přihlásit a akci zažít přímo ve VR prostředí.
  Pro všechny, kdo se nebudou chtít připojovat přes virtuální prostředí bude možnost se celou akci sledovat na streamu na Twitch nebo Youtube.

Ke všemu, co budete potřebovat pro spuštění VR prostředí jsme si pro Vás připravili videonávody. Níže naleznete odkazy na Youtube videa, která Vám vysvětlí, jak pracovat ve VR prostředí.

Co potřebujete udělat, abyste se mohli ocitnou ve VR prostředí?

 1. Vytvořit si Steam účet.
 2. Nainstalovat metavers NeosVR
 3. Spustit metavers a naučit se ovládání

Virtuální galerie výstupů: VR Link

Live Stream: Livestream link

Virtuální svět finále: VR Link finále 

Kontakt
Jihočeská hospodářská komora

Husova 9, 370 01 České Budějovice
IČ: 48208248, ID: r6facfh

Barbora Sejková
+420 702 268 188

Copyright © 2021 Jihočeská hospodářská komora.
Web vytvořil Virtual Lab, s.r.o.

Copyright © 2021 Jihočeská hospodářská komora. Web vytvořil Virtual Lab, s.r.o.

ÜBER DEN WETTBEWERB

Der Wettbewerb „Talente für Unternehmen“ (T-profi) zielt darauf ab, das Interesse von Kindern und Jugendlichen an technologischen und technischen Berufen zu fördern und sie damit vertraut zu machen. Die Teilnehmer des Wettbewerbs testen ihre Fähigkeiten, ihr digitales Wissen und ihre Kommunikationsfähigkeiten im Wettstreit mit Gleichaltrigen, aber auch mit Erwachsenen.

Der Wettbewerb in diesem Jahr ist der sechste in Folge und findet in einem völlig neuen Format statt, im ONLINE-Format!

Er wird von der Südböhmischen Handelskammer in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. – Südböhmische Gesellschaft für Personalentwicklung – veranstaltet. Auch in diesem Jahr wird dank der Finanzierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Technischen Fachschule aus Haslach angeboten.

Über den Wettbewerb haben die Schirmherrschaft Gouverneur der Region Südböhmen MUDr. Martin Kuba und Bürgermeister der Stadt České Budějovice Ing. Jiří Svoboda übernommen.

Informationen.pdf

Sehen Sie sich alle Videos nacheinander an, entweder in der virtuellen Welt, wohin Sie sich laut unten angegebener Anleitung verbinden können oder auf diesen Seiten im Videobereich. Videos mit deutschem Untertitel finden Sie auch auf unserem Youtube Kanal.

Stimmen Sie für Ihren Favoriten hier ab. – Abstimmung wurde beendet

Sie können nur einmal pro E-Mail abstimmen.

17. Juni wird ein Streaming-Finale stattfinden, zu dem Sie sich verbinden können und dann erfahren, wer gewonnen hat. Finale- Übertragung können Sie direkt in der virtuellen Realität oder auf unserem Youtube Stream verfolgen.

Die Grundidee des diesjährigen Wettbewerbs Talenten für Unternehmen (T-profi) ist außer anderen die Popularisierung von modernen Technologien und hauptsächlich VIRTUELLE REALITÄT (VR). Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, Ihnen VR mit dem tschechischen Software NeosVR näher zu bringen.

„NeosVR ist ein Metaversion für das Unbekannte! Es ist eines der vielseitigsten und funktionsreichsten Metaversionen für virtuelle Realität der Welt, es wurde so designet, damit es immer eine neue interessante oder nützliche Tätigkeit in Sozialraum findet.“ – NeosVR

Wir haben uns für NeosVR entschieden, weil es vor allem eine Verbindung mit VR Headsets und auch von Ihrem Computerbildschirm ermöglicht.

Die virtuelle Umgebung wird zu 2 Zwecken dienen.

 1. Galerie der Ergebnisse einzelnen Teams.
  In der virtuellen Welt können Sie die vorbereitete Galerie durchgehen, wo die Videos des Wettbewerbsteilnehmers gespeichert werden. Nachträglich können Sie auf der Webseite Ihre Stimme für Ihren Favoriten abgeben.
 1. Offizielle Verkündigung
  Jeder kann sich anmelden und die Aktion direkt in VR Welt beginnen. Für alle, die sich nicht über virtuellen Welt nicht verbinden wollen, haben wir noch eine Möglichkeit es direkt auf Stream an Twitch oder Youtube zu verfolgen.

Links: